Големи очекувања, а мали проекти во Виница

15 Мар 2019

Главните предизвици со кои се соочуваат здруженијата од Виница се однесуваат на недостаток на едуциран кадар за пишување апликации, како и сложени и обемни процедури при аплицирање за грантови со мали износи. Тоа го истакнаа претставниците на граѓанските организации од Виница за време на Мобилниот ресурсен центар на 28 февруари во просториите на здружението Иницијатива на невработени интелектуалци (ИНИ) од Виница.

Ограничените ресурси и капацитети се главнa причина за мноштвото краткорочни проекти кои не предизвикуваат големо влијание во заедницата. Во однос на локалните потреби, приоритет се инфраструктурните проекти. Со цел да се зголеми одржливоста на ваквите проекти, потребна е поголема соработка со општините и иницирање за заедничко аплицирање на активните повици.

Недостатокот на кадар е проблем на повеќето организации. Исто така, организациите сметаат на младите за нивно вклучување како волонтери, но тие пак не се заинтересирани да се вклучат во граѓанскиот сектор. Во моментов организациите не размислуваат за вметнување програми за волонтери и ад-хок го решаваат овој проблем.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар оствари средба и со претставниците на Општина Виница на која дискутираше за соработката со граѓанскиот сектор. Во моментов не постои Стратегија за соработка меѓу општината и здруженијата, а сепак општината обезбедува материјална и финансиска поддршка за нив.

Локалната самоуправа доделува финансиска помош на организациите на годишно ниво преку отворен повик. За 2019 година планирано е општината да додели 500.000 денари за граѓански организации и 1.000.000 денари за спортските клубови и здруженија. И покрај тоа, не постои утврдена методологија за доделување на средствата и следење на трошењето.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This