Големи очекувања, а мали проекти во Виница

15 Мар 2019

Главните предизвици со кои се соочуваат здруженијата од Виница се однесуваат на недостаток на едуциран кадар за пишување апликации, како и сложени и обемни процедури при аплицирање за грантови со мали износи. Тоа го истакнаа претставниците на граѓанските организации од Виница за време на Мобилниот ресурсен центар на 28 февруари во просториите на здружението Иницијатива на невработени интелектуалци (ИНИ) од Виница.

Ограничените ресурси и капацитети се главнa причина за мноштвото краткорочни проекти кои не предизвикуваат големо влијание во заедницата. Во однос на локалните потреби, приоритет се инфраструктурните проекти. Со цел да се зголеми одржливоста на ваквите проекти, потребна е поголема соработка со општините и иницирање за заедничко аплицирање на активните повици.

Недостатокот на кадар е проблем на повеќето организации. Исто така, организациите сметаат на младите за нивно вклучување како волонтери, но тие пак не се заинтересирани да се вклучат во граѓанскиот сектор. Во моментов организациите не размислуваат за вметнување програми за волонтери и ад-хок го решаваат овој проблем.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар оствари средба и со претставниците на Општина Виница на која дискутираше за соработката со граѓанскиот сектор. Во моментов не постои Стратегија за соработка меѓу општината и здруженијата, а сепак општината обезбедува материјална и финансиска поддршка за нив.

Локалната самоуправа доделува финансиска помош на организациите на годишно ниво преку отворен повик. За 2019 година планирано е општината да додели 500.000 денари за граѓански организации и 1.000.000 денари за спортските клубови и здруженија. И покрај тоа, не постои утврдена методологија за доделување на средствата и следење на трошењето.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This