Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

11 Мар 2020

Пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Граѓанската иницијатива на жени (ГИЖ) oд Свети Николе организираше тркалезна маса со претставниците на локалната самоуправа кои се надлежни за обезбедување соодветни услови за остварување на родовата рамноправност.

На средбата тие дискутираа за економската, социјалната и политичката положба на жената, како и за можните решенија за надминување на препреките со кои се соочува жената во урбаните и руралните средини.

Оваа активност е дел од проектот на ГИЖ Вклучи се – во родови локални политики“ кој е добитник на грант од Граѓанскиот ресурсен центар, а е финансиран од Европската Унија.

Проектот ќе ги зајакне капацитетите на жените за тие активно да се вклучат во давањето предлози и носењето одлуки кои го земаат предвид родовиот аспект во сите институции на локално ниво и ќе овозможи да се утврдат приоритетните потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This