Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

11 Мар 2020

Пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Граѓанската иницијатива на жени (ГИЖ) oд Свети Николе организираше тркалезна маса со претставниците на локалната самоуправа кои се надлежни за обезбедување соодветни услови за остварување на родовата рамноправност.

На средбата тие дискутираа за економската, социјалната и политичката положба на жената, како и за можните решенија за надминување на препреките со кои се соочува жената во урбаните и руралните средини.

Оваа активност е дел од проектот на ГИЖ Вклучи се – во родови локални политики“ кој е добитник на грант од Граѓанскиот ресурсен центар, а е финансиран од Европската Унија.

Проектот ќе ги зајакне капацитетите на жените за тие активно да се вклучат во давањето предлози и носењето одлуки кои го земаат предвид родовиот аспект во сите институции на локално ниво и ќе овозможи да се утврдат приоритетните потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This