Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

Мар 11, 2020

Пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Граѓанската иницијатива на жени (ГИЖ) oд Свети Николе организираше тркалезна маса со претставниците на локалната самоуправа кои се надлежни за обезбедување соодветни услови за остварување на родовата рамноправност.

На средбата тие дискутираа за економската, социјалната и политичката положба на жената, како и за можните решенија за надминување на препреките со кои се соочува жената во урбаните и руралните средини.

Оваа активност е дел од проектот на ГИЖ Вклучи се – во родови локални политики“ кој е добитник на грант од Граѓанскиот ресурсен центар, а е финансиран од Европската Унија.

Проектот ќе ги зајакне капацитетите на жените за тие активно да се вклучат во давањето предлози и носењето одлуки кои го земаат предвид родовиот аспект во сите институции на локално ниво и ќе овозможи да се утврдат приоритетните потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

Share This