Членовите на „Велес бајкинг“ обучени за проектно управување

3 Дек 2019

Членовите на здружението „Велес Бајкинг“ се обучија за административно и финансиско управување и раководење со проектен циклус кон крајот на ноември 2019 година. Обуките беа спроведени од страна на нивната менторска организација Центар за економски анализи од Скопје.

На првата обука за административно и финансиско управување членовите на организацијата ги дискутира сите сегменти за документација и архивирање вклучувајќи листа на документи, распоред на потрошено време, извештај за финансиско управување, регистрација на проекти во СЕП и УЈП, административни процедури, патнерски договори и права и портфолио документи.

На втората дводневна обука за раководење со проектен циклус тие стекнаа нови знаења за секој од поединечните сегменти, како и за  процесот од идеја до реализација. Вториот ден од обуката учесниците го посветија на разработка на конкретна идеја и подготвија концепт со кој здружението може да аплицира на тековно отворен повик. Обуката резултираше со подготвена првична верзија на концепт нота за одредена идеја, која членовите треба да ја доработат и да ја испратат до обучувачите за препораки и дополнителни насоки.

Здружението „Велес Бајкинг“ – Велес го спроведува проектот „Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот“ во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи, финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This