Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на проектот Граѓански ресурсен центар објавува јавен повик за доделување партнерски грантови за организациско јакнење.

Целта на овој повик е зајакнување на капацитетите на мали организации кои делуваат на локално ниво со поддршка на други поразвиени граѓански организации преку партнерство, соработка и заедничко учење.

Со овие грантови ќе бидат поддржани заеднички апликации на мали организации/корисници на менторска поддршка и развиени/менторски организации, при што менторската организација ќе ги зајакнува капацитетите и ќе обезбеди поддршка во процесите за подобрување на внатрешната структура и за организациско јакнење на малите локални организации/корисници на менторската поддршка.

Целокупниот износ на финансиски средства кој е на располагање во рамките на овој повик за партнерски грантови изнесува 24.000 евра (1.476.000,00 МКД), а ќе бидат доделени најмалку осум грантови со 

 • минимален износ: 2.000 евра (123.000 МКД);
 • максимален износ: 3.000 евра (184.500 МКД).

За овој повик организациите кои ќе поднесат предлог-проект не се обврзани да обезбедат кофинансирање.

Времетраењето на проектите треба да биде најмалку  шест, а најмногу девет месеци.

Рокот за поднесување на апликациите е 8 мај 2019 година, најдоцна до 17:00 часот.

Апликациите се доставуваат на адреса: Граѓански ресурсен центар – ГРЦ, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 50, реон 7, 1000 Скопје (наспроти дирекцијата на НЛБ Тутунска банка Скопје), и тоа по пошта (исклучиво со препорачано писмо), по курир или со лична достава.

Целосните информации во однос на целите и очекуваните резултати од повикот, условите за аплицирање, подобните активности и начинот на аплицирање може да ги најдете во упатството за аплицирање. Самата апликација се состои од: 

 • Формулар за аплицирање;
 • Буџет;
 • Копија од тековната состојба (не постара од шест месеци) од денот на поднесување на апликацијата (од главниот апликант и партнерската организација).
 • Копии од наративните и финансиските извештаи за претходната година (од главниот апликант и од партнерската организација);
 • Професионална биографија (CV) на персоналот од партнерската организација кој ќе ја спроведува менторската поддршка за главниот апликант.

Доколку имате проблеми околу преземањето на формуларите за аплицирање и/или имате дополнителни прашања поврзани со повикот, може да се обратите преку е-пошта на [email protected] со назнака: Референтен број: 11-85/2-2019.

Повикот ќе биде детално презентиран на четири информативни сесии и тоа:

 • на 15 април (понеделник) 2019 година во Скопје во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар од 12:00 часот,
 • на 18 април (четврток) 2019 година во Струмица, во Центар на заедницата на општина Струмица, Адреса: ул. „Благој Мучето“ бр. 37 (Дом на АРМ) од 12:00 часот,
 • на 19 април (петок) 2019 година во Кичево, во салата на Советот на Општина Кичево од 12:00 часот и
 • на 22 април (понеделник) 2019 година во Битола, во салата за седници на Советот на општина Битола од 12:00 часот.

Ве молиме, доколку сте заинтересирани да присуствувате на некоја од најавените информативни сесии, најавете го своето присуство на [email protected], најдоцна до 11 април 2019 година. Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.