Анкета за Проценка на организациски капацитети и идентификување на активни мрежи

16 Мар 2023

Бидете креатори на најголемата отворена и јавно достапна база на мрежи на граѓански организации преку споделување на податоци за вашето членство на следниот линк: https://ee.humanitarianresponse.info/x/MHRpY5lh

Вашето учество во оваа кратка анкета истовремено ќе придонесе и за идентификување на фактичките потреби на граѓанските организации со цел Граѓанскиот ресурсен центар соодветно да ги прилагоди своите активности.

Рокот за одговарање на анкетата е 24 март 2023.

Однапред ви благодариме!

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This