Анкета за Проценка на организациски капацитети и идентификување на активни мрежи

16 Мар 2023

Бидете креатори на најголемата отворена и јавно достапна база на мрежи на граѓански организации преку споделување на податоци за вашето членство на следниот линк: https://ee.humanitarianresponse.info/x/MHRpY5lh

Вашето учество во оваа кратка анкета истовремено ќе придонесе и за идентификување на фактичките потреби на граѓанските организации со цел Граѓанскиот ресурсен центар соодветно да ги прилагоди своите активности.

Рокот за одговарање на анкетата е 24 март 2023.

Однапред ви благодариме!

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This