Здруженијата од Гевгелија информирани за младинските политики

Здруженијата од Гевгелија информирани за младинските политики

На 29-ти јуни, Граѓанскиот ресурсен центар во соработка со Регионалниот центар за одржлив развој – Гевгелија организираа посета на Мобилниот ресурсен центар во Гевгелија и средба со локалните организации за нивно информирање и дискусија за состојбите во...