Повик за изработка и пост-продукција на промотивно видео

Повик за изработка и пост-продукција на промотивно видео

Јавен повик бр. 11-49/2-2021 за изразување интерес за изработка и пост-продукција на промотивно видео Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) ги поканува сите правни субјекти да изразат интерес за учество во тендерска постапка за изработка и...