Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот Спроведуван од: Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Зајакнување на капацитетите...