Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Мониторинг на буџетските процеси во Општина Ѓорче Петров Спроведуван од: Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје во партнерство со менторската организација Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација,...