Преку квиз до грант

Преку квиз до грант

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации да земат учество во КВИЗ за проверка и зајакнување на знаењето. Темите се релевантни за одржливо, ефективно и отчетно работење. Квизот е завршна активност на Програмата за градење капацитети на граѓанските...