Педесет и тројца активисти ги подобрија своите знаења и вештини за три теми

Педесет и тројца активисти ги подобрија своите знаења и вештини за три теми

„Јакнењето на капацитетите на здруженијата е од круцијално значење за развојот на граѓанското општество. Согласно тоа и обуките кои ги организира Граѓанскиот ресурсен центар се одлична шанса која треба организациите да ја искористат за стекнување и надоградување на...
Статусот организации од јавен интерес е неатрактивен без погодности за организациите

Статусот организации од јавен интерес е неатрактивен без погодности за организациите

„Како Влада имаме слух за препораките на Комисијата за потребите за подобрување на правната и финансиска рамка која ги засега граѓанските организации и подготвени сме за доследно спроведување на истите во пракса“ истакна министерот Бојан Маричиќ на дебатата...