„Отвореното владино партнерство ги има своите најдобри денови“

„Отвореното владино партнерство ги има своите најдобри денови“

„Нашата цел е Акцискиот план да биде фокусиран, насочен кон иновативни мерки, да не е гломазен и со голем број различни мерки и цели, за да може имплементацијата да биде конкретна, мерлива и целосна“, рече Дамјан Манчевски, Министер за информатичко општество и...
Конференција „Отворено владино партнерство – дијалог со граѓанските организации“

Конференција „Отворено владино партнерство – дијалог со граѓанските организации“

Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) со поддршка на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во рамки на проектот „Националниот ресурсен центар за граѓански организации”, ја организираат конференцијата „Отворено владино...
Потребни се преговори за подобра овозможувачка околина за ГО

Потребни се преговори за подобра овозможувачка околина за ГО

„Воспоставувањето на Советот за соработка со граѓанските организации е многу важна активност која сите ние ја поддржуваме. На неа гледаме како на инклузивна платформа каде Владата и граѓанските организации ќе дискутираат за прашањата кои го засегаат граѓанското...