Кратовските здруженија подобро делуваат здружено

Кратовските здруженија подобро делуваат здружено

Како да се поттикне волонтерството кај младите; како да се подобри соработката на граѓанските организации со институциите на централно и локално ниво; и како до генерирање на фондови за здруженијата, беа дел од прашањата кои се дискутираа на Мобилниот ресурсен центар...
На охридските здруженија не им е искористен целиот потенцијал

На охридските здруженија не им е искористен целиот потенцијал

Иако Охрид е една од поголемите општини во државата, таа се соочува со слабо развиен граѓански сектор. Ова беше еден од главните заклучоци за време на Мобилниот ресурсен центар кој се одржа на 25 октомври 2019 година, во соработка со Здружение за мултикултурна...
Организациите од Кавадарци тешко обезбедуваат финансирање

Организациите од Кавадарци тешко обезбедуваат финансирање

Мобилниот ресурсен центар за организации од Кавадарци помина во знакот на отворениот повик за мали акциски грантови за застапување. Средбата се одржа на 27 септември во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, а во партнерство со Советот за превентива против малолетна...
Здруженијата од Куманово добиваат само „декларативна поддршка“

Здруженијата од Куманово добиваат само „декларативна поддршка“

Општина Куманово нема објавено повик за доделување средства од општинскиот буџет за граѓанските организации, рекоа локалните здруженија за време на Мобилниот ресурсен центар кој се одржа на 13 јуни во просториите на Националниот ромски центар. Во иднина очекуваат...
Прилепските организации дискутираа за Советот за соработка

Прилепските организации дискутираа за Советот за соработка

Средбата на Мобилниот ресурсен центар во Прилеп помина во знакот на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Настанот се организираше во соработка со Коалицијата на младински организации СЕГА и се одржа во нивните простории. Зоран Илиески, извршен...