Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Застапувај, делувај, придонеси за почист град Спроведуван од: Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Зголемување на учеството на граѓаните во донесување одлуки и застапување во локалните политики ...