Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Здрави деца за подобра иднина Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не...