Разменети искуства меѓу грантистите на ГРЦ на работилница

Разменети искуства меѓу грантистите на ГРЦ на работилница

Грантистите на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) учествуваа на дводневна работилница на која ги споделија своите очекувања од менторскиот процес, но и заедно работеа на финализирање на плановите за менторска интервенција. Некои од учесниците се потсетија, а други...
Информативни сесии за Повикот за грантови за застапување

Информативни сесии за Повикот за грантови за застапување

Претставници од Граѓанскиот ресурсен центар од Скопје и Гостивар од 17 до 19 септември ги посетија Тетово, Велес и Прилеп, каде одржаа информативни сесии за новиот повик за доделување мали акциски грантови за застапување. Заинтересираните учесници од локалните...
Повик за доделување мали акциски грантови за застапување

Повик за доделување мали акциски грантови за застапување

Целта на повикот е поддршка на локалните организации во подготовка и спроведување иницијативи за застапување, придонес кон подобри локални политики и активности на локално ниво. Преку овој повик се очекува да се зголеми придонесот на граѓанските организации во...
Доделени 8 партнерски грантови за организациски развој

Доделени 8 партнерски грантови за организациски развој

На состанок кој се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар на 12.06.2019 година, 8 граѓански организации потпишаа Договор за грант како дел од грантовата шема „Партнерски грантови за организациски развој“. На состанокот присуствуваа и претставници од партнерските...
Објавени одговорите на прашањата за повикот за партнерски грантови

Објавени одговорите на прашањата за повикот за партнерски грантови

Малите локални организации покажаа голема заинтересираност за отворениот повик за партнерски грантови за организациски развој. Повикот беше објавен на 8 април 2019 година а рокот за поднесување на пријави е 8 мај 2019 година до 17 часот. Целта на овој тип грантови е...