Пример за солидарноста на ЛГБТИ заедницата во време на пандемија

Пример за солидарноста на ЛГБТИ заедницата во време на пандемија

Кризата предизвикана од пандемијата најсилно ги погоди најранливите граѓани и ги покажа недостатоците на системот за поддршка. Иако малку се говори, ЛГБТИ заедницата исто така е под големо влијание на моменталната ситуација. И кај нив се зголеми стравот од губењето на...
Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

Пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Граѓанската иницијатива на жени (ГИЖ) oд Свети Николе организираше тркалезна маса со претставниците на локалната самоуправа кои се надлежни за обезбедување соодветни услови за остварување на родовата...
Грантист „Нов мост“ со комуникациски план до поголема медиумска застапеност

Грантист „Нов мост“ со комуникациски план до поголема медиумска застапеност

Граѓанските организации имаат релативно ниска медиумска застапеност, но тоа повеќе нема да биде проблем за здружението грантист Нов мост од Прилеп. Со помош на партнерскиот грант од Граѓанскиот ресурсен центар, тие учествуваа на дводневна обука на која подготвија...
Членовите на „Велес бајкинг“ обучени за проектно управување

Членовите на „Велес бајкинг“ обучени за проектно управување

Членовите на здружението „Велес Бајкинг“ се обучија за административно и финансиско управување и раководење со проектен циклус кон крајот на ноември 2019 година. Обуките беа спроведени од страна на нивната менторска организација Центар за економски анализи од Скопје....
„Нов мост“ ја поставуваат основата за силна и стабилна организација

„Нов мост“ ја поставуваат основата за силна и стабилна организација

Во периодот од јуни до ноември 2019 година, здружението „Нов мост“ од Прилеп беше во процес на јакнење на капацитетите на членството и организацијата. Нивната менторска организација „Мировна акција“, направи проценка на капацитетите на Нов мост како дел од нивниот...