Демократизацијата на земјата и унапредувањето на човековите права се главните придобивки од граѓанскиот ангажман

Демократизацијата на земјата и унапредувањето на човековите права се главните придобивки од граѓанскиот ангажман

„Клучните успеси на граѓанското општество се таму каде што тоа е вкоренето“ рече Сашо Клековски, аналитичар и поранешен граѓански активист, дефинирајќи го како катализатор на промените кои без него, сигурно би се случувале многу побавно. Оваа констатација беше дел од...
Ин Виво- од група ентузијасти до функционално здружение

Ин Виво- од група ентузијасти до функционално здружение

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) може да биде клучната алка за една организација да зајакне и да направи важни општествени промени. Таков беше случајот со Здружението на граѓани за социјален и економски развој Ин Виво од Скопје. Кои се Ин Виво? Тие се група од седум...