Волонтерите непроценливо богатство за граѓанскиот сектор

Волонтерите непроценливо богатство за граѓанскиот сектор

Волонтерите се движечката сила во граѓанскиот сектор, а волонтерскиот труд и иницијативи се од огромно значење за голем број организации кај нас. Сепак, колку успешно се управува со волонтерскиот капитал? Што е волонтерство и колку сме усогласени при дефинирање и...