Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Вклучи се – во родови локални политики Спроведуван од: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Општа цел: Да се унапреди родовата еднаквост во општина Свети Николе со цел градење на поправедно општество...