Граѓанските организации консултирани при програмирањето на идната финансиска поддршка од ЕУ

Граѓанските организации консултирани при програмирањето на идната финансиска поддршка од ЕУ

Поддршката од Делегацијата на Европската Унија треба да придонесе кон одржливост на организациите на долг рок. „Потребно е да се стави поголем фокус на одржливоста на вашите организации, повеќе да се работи на државното финансирање, на овозможувачкото опкружување, на...