Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Подигнување на внатрешниот капацитет на ХДЗРИ-Англунипе Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе во партнерство со менторската организација: Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце...