Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла Иднина“ Кочани

Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла Иднина“ Кочани

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Локална акцинона група за застапување – механизам за вклучување на ромската заедница во процесот на креирање јавни политики Спроведуван од: Светла Иднинa Кочани  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Иницијатива / Формирање на локално тело за застапување...
Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Општина по мерка на младите Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Младите од општина Новаци активно учествуваат во развојот на заедницата  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ Р.1....
Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Здрави деца за подобра иднина Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не...
Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Вклучи се – во родови локални политики Спроведуван од: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Општа цел: Да се унапреди родовата еднаквост во општина Свети Николе со цел градење на поправедно општество...
Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Младите носители на промените Спроведуван од: Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Целта на проектот е придонес младите да станат лидери и општествено одговорни лица во промоцијата на слободата на...