Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

m НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Сите сити во Скопје- воспоставување на локални механизми за поддршка на социјално загрозените граѓани со храна Спроведуван од: Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Воспоставување на политики,...