НОВО: ГРЦ Академија – Онлајн обуки за граѓанските организации

НОВО: ГРЦ Академија – Онлајн обуки за граѓанските организации

ГРЦ Академија e дигитална и интерактивна образовна алатка во форма на онлајн обуки наменета за граѓанските организации. Што е ГРЦ Академија? ГРЦ Академијата им помага на граѓанските организации преку онлајн обуки и ресурси да ги продлабочат знаењата за темите кои се...
Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

Претставниците на 17 граѓански организации ги надградија своите знаења за техники и методи на мониторинг и евалуација во организацијата на обуката организирана од Граѓанскиот ресурсен центар на 23 и 24 јануари 2020 година. За време на обуката, учесниците имаа можност...
Потранспарентни и поотчетни здруженија преку обука за финансиско управување во Битола

Потранспарентни и поотчетни здруженија преку обука за финансиско управување во Битола

Ревизија и системи за внатрешна контрола, управување со ризици, набавки, буџетирање, директни и индиректни трошоци на проекти се темите за кои граѓански организации беа најмногу заинтересирани на дводневната обука „Финансиско управување, финансиска транспарентност и...
Повик за обука за комуникации и видливост на граѓанските организации

Повик за обука за комуникации и видливост на граѓанските организации

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на: Обука за комуникации и видливост на граѓанските организации, 26-27 февруари во Велес. Обуката...
Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на: Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации, 6-7...