Граѓанските организации со зајакнати капацитети за спроведување на проекти

Граѓанските организации со зајакнати капацитети за спроведување на проекти

На 8, 10 и 12 февруари 2021 година Граѓанскиот ресурсен центар  успешно  спроведе напредна обука за управување со проекти. На обуката учествуваа 21 претставник од граѓански организации, а истата се оддржа онлајн на платформата ЗООМ.  Обуката придонесе во зајакнување...
Две нови обуки од ГРЦ

Две нови обуки од ГРЦ

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следните две обуки: Обука за институционален развој и организациско јакнење – 30 ноември, 2 и 4...
НОВО: ГРЦ Академија – Онлајн обуки за граѓанските организации

НОВО: ГРЦ Академија – Онлајн обуки за граѓанските организации

ГРЦ Академија e дигитална и интерактивна образовна алатка во форма на онлајн обуки наменета за граѓанските организации. Што е ГРЦ Академија? ГРЦ Академијата им помага на граѓанските организации преку онлајн обуки и ресурси да ги продлабочат знаењата за темите кои се...
Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

Претставниците на 17 граѓански организации ги надградија своите знаења за техники и методи на мониторинг и евалуација во организацијата на обуката организирана од Граѓанскиот ресурсен центар на 23 и 24 јануари 2020 година. За време на обуката, учесниците имаа можност...
Потранспарентни и поотчетни здруженија преку обука за финансиско управување во Битола

Потранспарентни и поотчетни здруженија преку обука за финансиско управување во Битола

Ревизија и системи за внатрешна контрола, управување со ризици, набавки, буџетирање, директни и индиректни трошоци на проекти се темите за кои граѓански организации беа најмногу заинтересирани на дводневната обука „Финансиско управување, финансиска транспарентност и...