Новости

Велес Бајкинг преку нова стратегија до поголема промоција на велосипедизмот

Велес Бајкинг преку нова стратегија до поголема промоција на велосипедизмот

Здружението „Велес Бајкинг“ под менторство на Центарот за економски анализи (ЦЕА) ја одржа втората работна средба за стратешко планирање на 17 октомври 2019 година, како дел од партнерскиот грант добиен од Граѓанскиот ресурсен центар. За време на средбата,...

Отворен повик за две обуки

Отворен повик за две обуки

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следните две обуки: Обука за граѓанско учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво,...

„Призма“ со партнерски грант ќе спрема поквалитетни проектни апликации

„Призма“ со партнерски грант ќе спрема поквалитетни проектни апликации

Членовите на здружението ЦСРД Призма – Центар за општествени истражувања и развој се обучија за раководење со проектен циклус и пристап до фондови. Работилницата се одржа на 3 и 4 октомври 2019 во просториите на менторската организација Форум ЦСИД – Центар за...

Организациите од Кавадарци тешко обезбедуваат финансирање

Организациите од Кавадарци тешко обезбедуваат финансирање

Мобилниот ресурсен центар за организации од Кавадарци помина во знакот на отворениот повик за мали акциски грантови за застапување. Средбата се одржа на 27 септември во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, а во партнерство со Советот за превентива против малолетна...

Партнерски грант ќе им обезбеди на „Нексус“ нова стратегија и акциски план

Партнерски грант ќе им обезбеди на „Нексус“ нова стратегија и акциски план

Граѓанската организација „Нексус - Граѓански концепт“ преку обука за стратешко планирање во рамки на партнерски грант, подобро ги дефинираше стратешките приоритети и цели на организацијата како и на активностите и индикаторите преку кои би се спровеле планираните...

Разменети искуства меѓу грантистите на ГРЦ на работилница

Разменети искуства меѓу грантистите на ГРЦ на работилница

Грантистите на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) учествуваа на дводневна работилница на која ги споделија своите очекувања од менторскиот процес, но и заедно работеа на финализирање на плановите за менторска интервенција. Некои од учесниците се потсетија, а други...

ИГИ – препознатливо здружение кај младите екологисти од Гостивар

ИГИ – препознатливо здружение кај младите екологисти од Гостивар

Кој стои зад Иницијативата за граѓански интеграции (ИГИ) од Гостивар? Здружението Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ Гостивар започна како неформална група која реализираше повеќе  активности за зачувување и грижа за животната средина во Гостивар како и неколку...

Информативни сесии за Повикот за грантови за застапување

Информативни сесии за Повикот за грантови за застапување

Претставници од Граѓанскиот ресурсен центар од Скопје и Гостивар од 17 до 19 септември ги посетија Тетово, Велес и Прилеп, каде одржаа информативни сесии за новиот повик за доделување мали акциски грантови за застапување. Заинтересираните учесници од локалните...

Повик за доделување мали акциски грантови за застапување

Повик за доделување мали акциски грантови за застапување

Целта на повикот е поддршка на локалните организации во подготовка и спроведување иницијативи за застапување, придонес кон подобри локални политики и активности на локално ниво. Преку овој повик се очекува да се зголеми придонесот на граѓанските организации во...

Отворен повик за обучувачи

Отворен повик за обучувачи

Граѓанскиот ресурсен центар распишува отворен повик за обучувачи за спроведување на програмата за градење капацитети на граѓанските организации (ГО). Обуките од Програмата за градење капацитети за кои е потребно надворешни обучувачи ќе бидат спроведени во текот на...

Отворен повик за избор на обучувач

Отворен повик за избор на обучувач

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за обучувачи. Една од главните цели на Граѓанскиот ресурсен центар е...

Повик на Делегација на Европска Унија за граѓанските организации

Повик на Делегација на Европска Унија за граѓанските организации

Стратешко партнерство за локален одржлив развој! Дали сакате да стекнете нови вештини за развој на проекти? Доколку сакате да учествувате во градењето на силно партнерство со локалната администрација во вашата заедница, ве молиме аплицирајте на нашиот отворен повик....