Новости

ГРЦ го поддржа решавањето на седум приоритетни локални проблеми

ГРЦ го поддржа решавањето на седум приоритетни локални проблеми

Грантистите на Граѓанскиот ресурсен центар изминатиов период неисцрпно работеа на застапување на локално ниво. Тие ги претставуваа интересите на сосема различни групи граѓани и при тоа ги зајакнаа врските и механизмите за соработка со седум општини.  Ангелче Гушев од...

Дискусија за соработката меѓу бизнис заедницата и граѓанското општество

Дискусија за соработката меѓу бизнис заедницата и граѓанското општество

Граѓанскиот ресурсен центар ги поканува сите заинтересирани да учествуваат на онлајн настанот „Важноста на соработката на бизнис заедницата и граѓанското општество за градење на подобро општество “што ќе се одржи на 29 септември 2020г. од 13:30 часот на платформата...

Нов Закон за заштита на лични податоци- Колку ќе се применува во пракса?

Нов Закон за заштита на лични податоци- Колку ќе се применува во пракса?

Новиот Закон за заштита на личните податоци; неговото усогласување со Општата уредба за заштита на податоците на ЕУ, подобро позната како GDPR; како и влијанието на овие процеси врз граѓанските организации беа главните теми на онлајн дискусијата која ја организираше...

Отворен повик за избор на обучувачи

Отворен повик за избор на обучувачи

Македонски центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, распишува отворен повик за избор на обучувачи за спроведување на програмата за градење капацитети на граѓанските организации. Една од главните...

Информативен настан за одговорноста и безбедноста при заштита на личните податоци

Информативен настан за одговорноста и безбедноста при заштита на личните податоци

Граѓанскиот ресурсен центар со задоволство ве поканува на онлајн настанот „Заштита на личните податоци – право на секој граѓанин“ кој ќе се одржи на 26 август 2020 година на платформата ЗООМ. Фрејк Јанмат од Делегацијата на Европската унија ќе зборува на темата од ЕУ...

Брз одговор на здруженијата за најзагрозените заедници погодени од КОВИД-19

Брз одговор на здруженијата за најзагрозените заедници погодени од КОВИД-19

Граѓанскиот ресурсен центар беше меѓу првите кои дадоа организиран одговор за справување со кризата од пандемијата. Преку грантови за итни интервенции, поддржа седум граѓански организации кои изминатиот период работеа на намалување на последиците од КОВИД-19. Тие им...

Релативно овозможувачка околина за развој на граѓанското општество

Релативно овозможувачка околина за развој на граѓанското општество

„Во 2019 година имавме една релативно овозможувачка околина за граѓанското општество. Можеме да истакнеме дека граѓанските организации беа вклучени во коцепирањето на текстовите на дел од најзначајните закони, на пример Законот за слободен пристап до информации од...

Локалното застапување засилено за време на пандемијата

Локалното застапување засилено за време на пандемијата

Седум грантисти на ГРЦ во февруари започнаа со спроведување проекти за застапување на локално ниво. Поради кризата предизвикана од коронавирусот голем дел од активностите на проектите мораа да бидат одложени, прилагодени или заменети со нивни алтернативи. Сепак, овие...

Онлајн настан за овозможувачкото опкружување за развој на граѓанското општество

Онлајн настан за овозможувачкото опкружување за развој на граѓанското општество

Граѓанскиот ресурсен центар со задоволство ги поканува сите заинтересирани да учествуваат на настанот Овозможувачко опкружување за развој на граѓанското општество што ќе се одржи на 23 јули 2020г. од 13:00 часот на платформата ЗООМ. Регистрирајте се за учество на...

Отворен повик за онлајн менторска поддршка на граѓански организации

Отворен повик за онлајн менторска поддршка на граѓански организации

Граѓанскиот ресурсен центар објавува јавен повик за онлајн менторска поддршка на граѓанските организации во следните области: Стратешко планирањеЗастапување и учество во донесување одлуки на локално нивоВолонтерство и организирање на волонтерска работаВидливост и...

Пример за солидарноста на ЛГБТИ заедницата во време на пандемија

Пример за солидарноста на ЛГБТИ заедницата во време на пандемија

Кризата предизвикана од пандемијата најсилно ги погоди најранливите граѓани и ги покажа недостатоците на системот за поддршка. Иако малку се говори, ЛГБТИ заедницата исто така е под големо влијание на моменталната ситуација. И кај нив се зголеми стравот од губењето на...

Во првите редови за време на кризата од Ковид-19

Во првите редови за време на кризата од Ковид-19

Граѓанските организации, секоја на свој начин, одговорија на пандемијата и последиците од неа. Тие ги ставија во функција нивните човечки и организациски капацитети и направија напори да ги ублажат економските, социјалните и хуманите ефекти од вонредната состојба....

Share This