Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот

Спроведуван од: Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на локалната организација за одржлив развој преку know how системот за пренесување на знаења и искуство.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Идентификувани потребите и степенот на институционален развој на локалната организација преку самоевалуација на членовите;
  • Подобрени капацитети на членовите на локалната организација за стратешко и финансиско планирање и проектно планирање и управување со проекти преку одржани 3 работилници и 2 дводневни обуки;
  • Подготвен стратешки документ и зголемена свест за потребата од интерни стратешки документи за ефикасно и одржливо работење на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

184.440 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This