Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот

Спроведуван од: Здружение на граѓани Велес Бајкинг – Велес во партнерство со менторската организација Центар за економски анализи

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на локалната организација за одржлив развој преку know how системот за пренесување на знаења и искуство.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Идентификувани потребите и степенот на институционален развој на локалната организација преку самоевалуација на членовите;
  • Подобрени капацитети на членовите на локалната организација за стратешко и финансиско планирање и проектно планирање и управување со проекти преку одржани 3 работилници и 2 дводневни обуки;
  • Подготвен стратешки документ и зголемена свест за потребата од интерни стратешки документи за ефикасно и одржливо работење на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

184.440 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This