Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Од грасрут до цврсто стебло

Спроведуван од: Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп во партнерство со менторската организација Здружение Мировна Акција

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Градење на организациски капацитети на Нов Мост за одржливост преку подобро менаџирање, одржливост на организацијата, проектен менаџмент, вмрежување и видливост.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати организациски капацитети на Нов Мост;
  • Развиени механизми за видливост кон заедницата на Нов Мост.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

17 јуни 2019 – 16 јануари 2020

БУЏЕТ

184.500 МКД

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This