Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Од грасрут до цврсто стебло

Спроведуван од: Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп во партнерство со менторската организација Здружение Мировна Акција

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Градење на организациски капацитети на Нов Мост за одржливост преку подобро менаџирање, одржливост на организацијата, проектен менаџмент, вмрежување и видливост.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати организациски капацитети на Нов Мост;
  • Развиени механизми за видливост кон заедницата на Нов Мост.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

17 јуни 2019 – 16 јануари 2020

БУЏЕТ

184.500 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This