Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Од грасрут до цврсто стебло

Спроведуван од: Здружение на граѓани Нов Мост – Прилеп во партнерство со менторската организација Здружение Мировна Акција

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Градење на организациски капацитети на Нов Мост за одржливост преку подобро менаџирање, одржливост на организацијата, проектен менаџмент, вмрежување и видливост.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати организациски капацитети на Нов Мост;
  • Развиени механизми за видливост кон заедницата на Нов Мост.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

17 јуни 2019 – 16 јануари 2020

БУЏЕТ

184.500 МКД

Share This