Здружение на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт

6 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Преку партнерство за создавање стратешки документи до одржливост и стабилност на локалните организации

Спроведувач: Здружение на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт, Скопје во партнерство со менторската организација: Центар за управување со промени

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетот на НЕКСУС преку менторска поддршка за изработка на стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливоста и стабилноста на организацијата.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати капацитети на персоналот на НЕКСУС преку спроведена обука за Стратешко планирање од страна на партнерската организација.
  • Изготвени стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливост и стабилност на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

183.168 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This