Здружение на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт

6 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Преку партнерство за создавање стратешки документи до одржливост и стабилност на локалните организации

Спроведувач: Здружение на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт, Скопје во партнерство со менторската организација: Центар за управување со промени

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетот на НЕКСУС преку менторска поддршка за изработка на стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливоста и стабилноста на организацијата.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати капацитети на персоналот на НЕКСУС преку спроведена обука за Стратешко планирање од страна на партнерската организација.
  • Изготвени стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливост и стабилност на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

183.168 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This