Здружение на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт

Авг 6, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Преку партнерство за создавање стратешки документи до одржливост и стабилност на локалните организации

Спроведувач: Здружение на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт, Скопје во партнерство со менторската организација: Центар за управување со промени

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетот на НЕКСУС преку менторска поддршка за изработка на стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливоста и стабилноста на организацијата.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати капацитети на персоналот на НЕКСУС преку спроведена обука за Стратешко планирање од страна на партнерската организација.
  • Изготвени стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливост и стабилност на организацијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

183.168 МКД

Share This