Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Партнерство за добро управување

Спроведуван од: Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип во партнерство со менторската организација Фондација за развој на локална заедница – Штип

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Овозможување на ефективен развој на организацијата преку јакнење на внатрешните капацитети, соработка и заедничко учење со поискусна организација.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Развиен стратешки план на Легал Тинк;
  • Зајакнати капацитетите за стратешко планирање, добро управување и управување со проектен циклус;
  • Подготвена и усвоена политика за спречување на конфликти на интереси;
  • Подготвен и усвоени процедури за административно и финансиско работење

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

183.168 МКД

Share This