Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Партнерство за добро управување

Спроведуван од: Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип во партнерство со менторската организација Фондација за развој на локална заедница – Штип

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Овозможување на ефективен развој на организацијата преку јакнење на внатрешните капацитети, соработка и заедничко учење со поискусна организација.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Развиен стратешки план на Легал Тинк;
  • Зајакнати капацитетите за стратешко планирање, добро управување и управување со проектен циклус;
  • Подготвена и усвоена политика за спречување на конфликти на интереси;
  • Подготвен и усвоени процедури за административно и финансиско работење

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

183.168 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This