Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој

Спроведуван од: Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца во партнерство со менторската организација Рурална коалиција – Куманово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Подобрување на внатрешните капацитети на Мрежата на млади фармери на стратешко ниво заради ефективно и одржливо делување на организацијата во локалната заедница.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Управувачките и извршните структури заедно со членовите активно вклучени во процесот на стратешко планирање и развој на Мрежата;
  • Јасно прецизирани и утврдени активностите на Мрежата на млади фармери за периодот 2020-2021 година.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

26 август – 25 март 2020

БУЏЕТ

184.300 МКД

Share This