Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој

Спроведуван од: Здружение Мрежа на млади фармери, Дебарца во партнерство со менторската организација Рурална коалиција – Куманово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Подобрување на внатрешните капацитети на Мрежата на млади фармери на стратешко ниво заради ефективно и одржливо делување на организацијата во локалната заедница.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Управувачките и извршните структури заедно со членовите активно вклучени во процесот на стратешко планирање и развој на Мрежата;
  • Јасно прецизирани и утврдени активностите на Мрежата на млади фармери за периодот 2020-2021 година.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

26 август – 25 март 2020

БУЏЕТ

184.300 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This