Здружение за перспективна интергација и развој Рома Перспектив Прилеп

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Целта на животот е солидарност преку помош

Спроведуван од: Здружение за перспективна интергација и развој Рома перспектив Прилеп

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Да се намали ризикот од глад и хигенските потреби во услови на епидемија на социјалните семејства а да се зголеми довербата на солидарност и психолошка помош на 104 семејства.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1 Снабдување на 105 семејства со храна и хигиенски средства и заштитна опрема од ковид-19 вирусот како солидарни мерки.

Р.2. Зголемена и охрабрувачка психолошка самодоверба кај целната група за продолжува во нормалниот процес на живот после епидемијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020-01.06.2020

БУЏЕТ

114.300 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This