Здружение за перспективна интергација и развој Рома Перспектив Прилеп

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Целта на животот е солидарност преку помош

Спроведуван од: Здружение за перспективна интергација и развој Рома перспектив Прилеп

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Да се намали ризикот од глад и хигенските потреби во услови на епидемија на социјалните семејства а да се зголеми довербата на солидарност и психолошка помош на 104 семејства.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1 Снабдување на 105 семејства со храна и хигиенски средства и заштитна опрема од ковид-19 вирусот како солидарни мерки.

Р.2. Зголемена и охрабрувачка психолошка самодоверба кај целната група за продолжува во нормалниот процес на живот после епидемијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020-01.06.2020

БУЏЕТ

114.300 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This