Здружение за перспективна интергација и развој Рома Перспектив Прилеп

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Целта на животот е солидарност преку помош

Спроведуван од: Здружение за перспективна интергација и развој Рома перспектив Прилеп

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Да се намали ризикот од глад и хигенските потреби во услови на епидемија на социјалните семејства а да се зголеми довербата на солидарност и психолошка помош на 104 семејства.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1 Снабдување на 105 семејства со храна и хигиенски средства и заштитна опрема од ковид-19 вирусот како солидарни мерки.

Р.2. Зголемена и охрабрувачка психолошка самодоверба кај целната група за продолжува во нормалниот процес на живот после епидемијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020-01.06.2020

БУЏЕТ

114.300 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This