Здружение за перспективна интергација и развој Рома Перспектив Прилеп

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Целта на животот е солидарност преку помош

Спроведуван од: Здружение за перспективна интергација и развој Рома перспектив Прилеп

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Да се намали ризикот од глад и хигенските потреби во услови на епидемија на социјалните семејства а да се зголеми довербата на солидарност и психолошка помош на 104 семејства.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1 Снабдување на 105 семејства со храна и хигиенски средства и заштитна опрема од ковид-19 вирусот како солидарни мерки.

Р.2. Зголемена и охрабрувачка психолошка самодоверба кај целната група за продолжува во нормалниот процес на живот после епидемијата.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020-01.06.2020

БУЏЕТ

114.300 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This