Здружение на граѓани за промовирање на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

„НИЕ МОЖЕМЕ – Итна солидарна акција“

Спроведуван од: Здружение на граѓани за промовирање на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел на проектот е да им помогне на ранливите категории на граѓани поуспешно да се справат со проблемите, предизвиците и последиците од пандемијата на КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. На најмалку 400 граѓани од ранливите категории да им биде обезбедена навремена и разбирлива информација како треба да постапуваат да се заштитат себе си и другите од КОВИД-19 и да придонесат кон спречување на ширење на вирусот, согласно мерките и препораката на Владата

Р.2. На најмалку 200 граѓани од ранливите категории да им биде доставена хуманитарна помош во храна, средства за лична хигиена, санитетски и заштитни материјали

Р.3. Најмалку 100 пакети со хуманитарна помош да бидат обезбедени преку кампањата за донирање на финансиски средства „НИЕ МОЖЕМЕ“

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај 2020 – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

74.470 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This