Здружение на граѓани за промовирање на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

„НИЕ МОЖЕМЕ – Итна солидарна акција“

Спроведуван од: Здружение на граѓани за промовирање на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел на проектот е да им помогне на ранливите категории на граѓани поуспешно да се справат со проблемите, предизвиците и последиците од пандемијата на КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. На најмалку 400 граѓани од ранливите категории да им биде обезбедена навремена и разбирлива информација како треба да постапуваат да се заштитат себе си и другите од КОВИД-19 и да придонесат кон спречување на ширење на вирусот, согласно мерките и препораката на Владата

Р.2. На најмалку 200 граѓани од ранливите категории да им биде доставена хуманитарна помош во храна, средства за лична хигиена, санитетски и заштитни материјали

Р.3. Најмалку 100 пакети со хуманитарна помош да бидат обезбедени преку кампањата за донирање на финансиски средства „НИЕ МОЖЕМЕ“

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај 2020 – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

74.470 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This