Здружение на граѓани за промовирање на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

„НИЕ МОЖЕМЕ – Итна солидарна акција“

Спроведуван од: Здружение на граѓани за промовирање на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел на проектот е да им помогне на ранливите категории на граѓани поуспешно да се справат со проблемите, предизвиците и последиците од пандемијата на КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. На најмалку 400 граѓани од ранливите категории да им биде обезбедена навремена и разбирлива информација како треба да постапуваат да се заштитат себе си и другите од КОВИД-19 и да придонесат кон спречување на ширење на вирусот, согласно мерките и препораката на Владата

Р.2. На најмалку 200 граѓани од ранливите категории да им биде доставена хуманитарна помош во храна, средства за лична хигиена, санитетски и заштитни материјали

Р.3. Најмалку 100 пакети со хуманитарна помош да бидат обезбедени преку кампањата за донирање на финансиски средства „НИЕ МОЖЕМЕ“

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај 2020 – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

74.470 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This