Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мали индивидуални земјоделски производители, Локална храна и Ковид-19: Што се треба да знаете?

Спроведуван од: Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Обезбедени релевантни информации и поддршка на малите локални земјоделски производители од општина Берово, кои се социјално ранливи, да го одржат или зголемат своето земјоделско производство и да им пристапат на потрошувачите, во услови на Ковид-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Подобрена информираност на локалните земјоделски производители за мерките за поддршка на владата, за заштита од Ковид-19 при интеракција со потрошувачите, како и за прилагодување на новите услови за работа.

Р.2. Ослободени дополнителни средства за инвестиции во земјоделско производство, преку хуманитарна поддршка за хигиенски средства и опрема за заштита на минимум 25 индивидуални земјоделски производители од општина Берово.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

108.605 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This