Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мали индивидуални земјоделски производители, Локална храна и Ковид-19: Што се треба да знаете?

Спроведуван од: Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Обезбедени релевантни информации и поддршка на малите локални земјоделски производители од општина Берово, кои се социјално ранливи, да го одржат или зголемат своето земјоделско производство и да им пристапат на потрошувачите, во услови на Ковид-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Подобрена информираност на локалните земјоделски производители за мерките за поддршка на владата, за заштита од Ковид-19 при интеракција со потрошувачите, како и за прилагодување на новите услови за работа.

Р.2. Ослободени дополнителни средства за инвестиции во земјоделско производство, преку хуманитарна поддршка за хигиенски средства и опрема за заштита на минимум 25 индивидуални земјоделски производители од општина Берово.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

108.605 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This