Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мали индивидуални земјоделски производители, Локална храна и Ковид-19: Што се треба да знаете?

Спроведуван од: Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Обезбедени релевантни информации и поддршка на малите локални земјоделски производители од општина Берово, кои се социјално ранливи, да го одржат или зголемат своето земјоделско производство и да им пристапат на потрошувачите, во услови на Ковид-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Подобрена информираност на локалните земјоделски производители за мерките за поддршка на владата, за заштита од Ковид-19 при интеракција со потрошувачите, како и за прилагодување на новите услови за работа.

Р.2. Ослободени дополнителни средства за инвестиции во земјоделско производство, преку хуманитарна поддршка за хигиенски средства и опрема за заштита на минимум 25 индивидуални земјоделски производители од општина Берово.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

108.605 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This