Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мали индивидуални земјоделски производители, Локална храна и Ковид-19: Што се треба да знаете?

Спроведуван од: Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Берово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Обезбедени релевантни информации и поддршка на малите локални земјоделски производители од општина Берово, кои се социјално ранливи, да го одржат или зголемат своето земјоделско производство и да им пристапат на потрошувачите, во услови на Ковид-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Подобрена информираност на локалните земјоделски производители за мерките за поддршка на владата, за заштита од Ковид-19 при интеракција со потрошувачите, како и за прилагодување на новите услови за работа.

Р.2. Ослободени дополнителни средства за инвестиции во земјоделско производство, преку хуманитарна поддршка за хигиенски средства и опрема за заштита на минимум 25 индивидуални земјоделски производители од општина Берово.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

108.605 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This