Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Семејно насилство во состојба на социјална изолација

Спроведуван од: Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Главна цел: ублажување на последиците од пандемијата врз граѓаните, со фокус на најранливите категории- жртви на родово базирано и семејно насилство.

Специфични цели: Интервецнии за справување со психолошките проблеми кај жртвите на семејно насилтво во ситуација на криза предизвикана од КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Намален број на психолошки проблеми (анксиозност, депресивност, суицидност) кај жртвите на семејно насилство во состојба на затвореност во домот и семејството.

Р. 2 Намалување на стравот од повторено насилство и справување со агресивноста на насилникот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020 – 31.07.2020

БУЏЕТ

77.000 МКД
Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This