Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Семејно насилство во состојба на социјална изолација

Спроведуван од: Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Главна цел: ублажување на последиците од пандемијата врз граѓаните, со фокус на најранливите категории- жртви на родово базирано и семејно насилство.

Специфични цели: Интервецнии за справување со психолошките проблеми кај жртвите на семејно насилтво во ситуација на криза предизвикана од КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Намален број на психолошки проблеми (анксиозност, депресивност, суицидност) кај жртвите на семејно насилство во состојба на затвореност во домот и семејството.

Р. 2 Намалување на стравот од повторено насилство и справување со агресивноста на насилникот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020 – 31.07.2020

БУЏЕТ

77.000 МКД
Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This