Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Семејно насилство во состојба на социјална изолација

Спроведуван од: Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Главна цел: ублажување на последиците од пандемијата врз граѓаните, со фокус на најранливите категории- жртви на родово базирано и семејно насилство.

Специфични цели: Интервецнии за справување со психолошките проблеми кај жртвите на семејно насилтво во ситуација на криза предизвикана од КОВИД-19.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Намален број на психолошки проблеми (анксиозност, депресивност, суицидност) кај жртвите на семејно насилство во состојба на затвореност во домот и семејството.

Р. 2 Намалување на стравот од повторено насилство и справување со агресивноста на насилникот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.05.2020 – 31.07.2020

БУЏЕТ

77.000 МКД
Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This