Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите „МЕСЕЧИНА”, Гостивар

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

БЕЗ КОРОНА ПОМОШ ДО ДОМА

Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите „МЕСЕЧИНА”, Гостивар

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Помош на семејства со висок социјален ризик

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обезбедени 80 хигиенски пакети и 80 пакети во прехранбени продукти за најранливите групи за полесно справување со пандемијата КОВИД-19

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 15 јуни 2020

БУЏЕТ

122.900 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This