Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите „МЕСЕЧИНА”, Гостивар

Јун 17, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

БЕЗ КОРОНА ПОМОШ ДО ДОМА

Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите „МЕСЕЧИНА”, Гостивар

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Помош на семејства со висок социјален ризик

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обезбедени 80 хигиенски пакети и 80 пакети во прехранбени продукти за најранливите групи за полесно справување со пандемијата КОВИД-19

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 15 јуни 2020

БУЏЕТ

122.900 МКД

Share This