Хуманитарно доброчинително здружение „Света Мајка Тереза” – Куманово

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

„Само заедно ќе победиме”

Спроведуван од: Хуманитарно доброчинително здружение „Света Мајка Тереза” – Куманово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Итна хуманитарна помош за хигиена, забавно-едукативни и креативни кампањи, правилно и точно информирање за справување со предизвиците и последиците од Ковид-19, со цел да имаме солидарност и ублажување на последиците од пандемијата со одржување на позитивниот јавен дух, хигиена и нормално образование кај социјално најзагрозените и маргинализирани лица.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Едукација и одржување на позитивниот јавен дух за време на пандемијата со подигање на оптимизмот и расположението кај населението преку игра и забава за време на вонредната состојба, зачувување на квалитетот на образованието и точно информирање за заштитните мерки и заштитата на човековите права и ограничување на движењето за време на пандемијата преку мултијазични флаери.

Р.2. Солидарност и ублажување на последиците од Ковид-19 за социјално најзагрозените и маргинализираните лица, социјалните случаеви, старите лица, деца и млади од ранливи категории и лица со посебни потреби, преку доставување на хуманитарна помош за хигиена, наменета за потребите на населението во домашни услови и за време на самоизолација.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 15 јуни 2020

БУЏЕТ

98.730 МКД

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This