Хуманитарно доброчинително здружение „Света Мајка Тереза” – Куманово

Јун 17, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

„Само заедно ќе победиме”

Спроведуван од: Хуманитарно доброчинително здружение „Света Мајка Тереза” – Куманово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Итна хуманитарна помош за хигиена, забавно-едукативни и креативни кампањи, правилно и точно информирање за справување со предизвиците и последиците од Ковид-19, со цел да имаме солидарност и ублажување на последиците од пандемијата со одржување на позитивниот јавен дух, хигиена и нормално образование кај социјално најзагрозените и маргинализирани лица.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Едукација и одржување на позитивниот јавен дух за време на пандемијата со подигање на оптимизмот и расположението кај населението преку игра и забава за време на вонредната состојба, зачувување на квалитетот на образованието и точно информирање за заштитните мерки и заштитата на човековите права и ограничување на движењето за време на пандемијата преку мултијазични флаери.

Р.2. Солидарност и ублажување на последиците од Ковид-19 за социјално најзагрозените и маргинализираните лица, социјалните случаеви, старите лица, деца и млади од ранливи категории и лица со посебни потреби, преку доставување на хуманитарна помош за хигиена, наменета за потребите на населението во домашни услови и за време на самоизолација.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 15 јуни 2020

БУЏЕТ

98.730 МКД

Share This