Хуманитарно доброчинително здружение „Света Мајка Тереза” – Куманово

17 Јун 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

„Само заедно ќе победиме”

Спроведуван од: Хуманитарно доброчинително здружение „Света Мајка Тереза” – Куманово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Итна хуманитарна помош за хигиена, забавно-едукативни и креативни кампањи, правилно и точно информирање за справување со предизвиците и последиците од Ковид-19, со цел да имаме солидарност и ублажување на последиците од пандемијата со одржување на позитивниот јавен дух, хигиена и нормално образование кај социјално најзагрозените и маргинализирани лица.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Р.1. Едукација и одржување на позитивниот јавен дух за време на пандемијата со подигање на оптимизмот и расположението кај населението преку игра и забава за време на вонредната состојба, зачувување на квалитетот на образованието и точно информирање за заштитните мерки и заштитата на човековите права и ограничување на движењето за време на пандемијата преку мултијазични флаери.

Р.2. Солидарност и ублажување на последиците од Ковид-19 за социјално најзагрозените и маргинализираните лица, социјалните случаеви, старите лица, деца и млади од ранливи категории и лица со посебни потреби, преку доставување на хуманитарна помош за хигиена, наменета за потребите на населението во домашни услови и за време на самоизолација.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 мај – 15 јуни 2020

БУЏЕТ

98.730 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This