Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Подигнување на внатрешниот капацитет на ХДЗРИ-Англунипе

Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе во партнерство со менторската организација: Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце Тетово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Градење на внатрешен капацитет на ХДЗРИ-Англунипе

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Изготвен Нов стратешки план на НВО-Англунипе
  • Изготвени организациски документи за внатрешните процедури –правилници за организациско и финансиско делување на НВО-Англунипе
  • Зајакнати капацитети на организацијата во однос на добро управување, односи со јавноста, управување со проекти итн.
  • Поголема препознатливост и видливост во работењето на НВО-Англунипе процедури –правилници за организациско и финансиско делување на НВО-Англунипе

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

 24 јуни – 23 ноември 2019

БУЏЕТ

184.500 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This