Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Подигнување на внатрешниот капацитет на ХДЗРИ-Англунипе

Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе во партнерство со менторската организација: Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце Тетово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Градење на внатрешен капацитет на ХДЗРИ-Англунипе

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Изготвен Нов стратешки план на НВО-Англунипе
  • Изготвени организациски документи за внатрешните процедури –правилници за организациско и финансиско делување на НВО-Англунипе
  • Зајакнати капацитети на организацијата во однос на добро управување, односи со јавноста, управување со проекти итн.
  • Поголема препознатливост и видливост во работењето на НВО-Англунипе процедури –правилници за организациско и финансиско делување на НВО-Англунипе

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

 24 јуни – 23 ноември 2019

БУЏЕТ

184.500 МКД

Share This