Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Подигнување на внатрешниот капацитет на ХДЗРИ-Англунипе

Спроведуван од: Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе во партнерство со менторската организација: Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце Тетово

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Градење на внатрешен капацитет на ХДЗРИ-Англунипе

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Изготвен Нов стратешки план на НВО-Англунипе
  • Изготвени организациски документи за внатрешните процедури –правилници за организациско и финансиско делување на НВО-Англунипе
  • Зајакнати капацитети на организацијата во однос на добро управување, односи со јавноста, управување со проекти итн.
  • Поголема препознатливост и видливост во работењето на НВО-Англунипе процедури –правилници за организациско и финансиско делување на НВО-Англунипе

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

 24 јуни – 23 ноември 2019

БУЏЕТ

184.500 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This