Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мониторинг на буџетските процеси во Општина Ѓорче Петров

Спроведуван од: Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје во партнерство со менторската организација Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација, Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на Главниот апликант за спроведување мониторинг на буџетските процеси на локално ниво, преку менторство од Партнер организацијата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Одржана обука за Мобилизирање фондови и раководење со проектен циклус;
  • Одржана обука за методологија за мониторинг на буџетските процеси;
  • Пренесување на методологија за спроведување мониторинг преку менторирање и поднесување месечни извештаи;
  • Подготвен завршен Истражувачки извештај, отпечатен во 200 примероци (исто така, подготвен и во електронска форма), промовиран на Настан за промоција на извештајот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01 септември 2019 – 31 мај 2020

БУЏЕТ

161.900 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This