Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мониторинг на буџетските процеси во Општина Ѓорче Петров

Спроведуван од: Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје во партнерство со менторската организација Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација, Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на Главниот апликант за спроведување мониторинг на буџетските процеси на локално ниво, преку менторство од Партнер организацијата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Одржана обука за Мобилизирање фондови и раководење со проектен циклус;
  • Одржана обука за методологија за мониторинг на буџетските процеси;
  • Пренесување на методологија за спроведување мониторинг преку менторирање и поднесување месечни извештаи;
  • Подготвен завршен Истражувачки извештај, отпечатен во 200 примероци (исто така, подготвен и во електронска форма), промовиран на Настан за промоција на извештајот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01 септември 2019 – 31 мај 2020

БУЏЕТ

161.900 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This