Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје

12 Авг 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Мониторинг на буџетските процеси во Општина Ѓорче Петров

Спроведуван од: Центар за општествени истражувања и развој ЦСРД Призма Скопје во партнерство со менторската организација Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација, Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на Главниот апликант за спроведување мониторинг на буџетските процеси на локално ниво, преку менторство од Партнер организацијата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Одржана обука за Мобилизирање фондови и раководење со проектен циклус;
  • Одржана обука за методологија за мониторинг на буџетските процеси;
  • Пренесување на методологија за спроведување мониторинг преку менторирање и поднесување месечни извештаи;
  • Подготвен завршен Истражувачки извештај, отпечатен во 200 примероци (исто така, подготвен и во електронска форма), промовиран на Настан за промоција на извештајот.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01 септември 2019 – 31 мај 2020

БУЏЕТ

161.900 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This