Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола

Авг 12, 2019

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Од млади за млади

Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи Инова Лаб Битола во партнерство со менторската организација Младински Совет Прилеп

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зајакнување на капацитетите на Инова Лаб преку изработка на Стратегиски план на организацијата за периодот 2019-2021

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Зајакнати капацитети на организацијата за стратегиско планирање;
  • Промовиран стратегиски план на организацијата за периодот 2019-2021.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 јули – 31 декември 2019

БУЏЕТ

152.731 МКД

Share This