Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Сите сити во Скопје- воспоставување на локални механизми за поддршка на социјално загрозените граѓани со храна

Спроведуван од: Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Воспоставување на политики, мерки и стратегии од Град Скопје за поддршка на донирањето на храна на социјално загрозени граѓани на локално ниво

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Зголемување на учеството на ГО, бизнисите и граѓаните во процесите на застапување за искористување на вишокот храна во процесите на донесување одлуки;
  • Р.2. Најмалку една политики или мерка на Град Скопје за поддршка на донирањето на храна до социјално загрозени граѓани;
  • Р.3. Воспоставена ефективна коалиција за застапување на ГО, бизниси и граѓани за застапување на политики за донирање на храна до социјално загрозени граѓани во Град Скопје;
  • Р.4. Мерката да поддржи со храна најмалку 100 социјално загрозени граѓани со храна на територија на Град Скопје во текот на цела една година;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 01.09.2020 (6 месеци)

БУЏЕТ

180.000 МКД
Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This