Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Сите сити во Скопје- воспоставување на локални механизми за поддршка на социјално загрозените граѓани со храна

Спроведуван од: Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Воспоставување на политики, мерки и стратегии од Град Скопје за поддршка на донирањето на храна на социјално загрозени граѓани на локално ниво

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Зголемување на учеството на ГО, бизнисите и граѓаните во процесите на застапување за искористување на вишокот храна во процесите на донесување одлуки;
  • Р.2. Најмалку една политики или мерка на Град Скопје за поддршка на донирањето на храна до социјално загрозени граѓани;
  • Р.3. Воспоставена ефективна коалиција за застапување на ГО, бизниси и граѓани за застапување на политики за донирање на храна до социјално загрозени граѓани во Град Скопје;
  • Р.4. Мерката да поддржи со храна најмалку 100 социјално загрозени граѓани со храна на територија на Град Скопје во текот на цела една година;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 01.09.2020 (6 месеци)

БУЏЕТ

180.000 МКД
Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This