Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Сите сити во Скопје- воспоставување на локални механизми за поддршка на социјално загрозените граѓани со храна

Спроведуван од: Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“- Скопје

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Воспоставување на политики, мерки и стратегии од Град Скопје за поддршка на донирањето на храна на социјално загрозени граѓани на локално ниво

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Зголемување на учеството на ГО, бизнисите и граѓаните во процесите на застапување за искористување на вишокот храна во процесите на донесување одлуки;
  • Р.2. Најмалку една политики или мерка на Град Скопје за поддршка на донирањето на храна до социјално загрозени граѓани;
  • Р.3. Воспоставена ефективна коалиција за застапување на ГО, бизниси и граѓани за застапување на политики за донирање на храна до социјално загрозени граѓани во Град Скопје;
  • Р.4. Мерката да поддржи со храна најмалку 100 социјално загрозени граѓани со храна на територија на Град Скопје во текот на цела една година;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 01.09.2020 (6 месеци)

БУЏЕТ

180.000 МКД
Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This