Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Младите носители на промените

Спроведуван од: Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е придонес младите да станат лидери и општествено одговорни лица во промоцијата на слободата на изразување, човековите права и интегра-цијата како и двигатели на промена за слободно и одговорно инклузивно оп-штество. Со вклучување на младите во оп-штествените процеси во носењето на одлуки, ќе се креира простор за слободно изразување на мислењата и погледите на младите.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Избрани 29 лица од секоја месна заедница и назначен локален координатор за комуникација од населените места (А1)
  • Р.2. Изработени 10 поединечни водичи за информирање на 200 млади за младински активизам ( А2)
  • Р.3 Едуцирани 50 млади за планирање и реализирање на младински активности преку два кампови во село Голозинци (А2 и А3)
  • Р.4. Изготвен и усвоен ЛАП за млади на Општина Чашка (2020-2022)(А4)
  • Р.5. Основање на самостојна извидничка дружина “Тополка“ од Чашка. Во рамките на извиднички одред “Димитар Влахов“ (А3)
  • Р.6. Спроведено истражување на терен со анкетирани 200 млади од 29 населени места (А2)

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 Март 2020 – 31 Август 2020

БУЏЕТ

184.200 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This