Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Младите носители на промените

Спроведуван од: Здружение извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е придонес младите да станат лидери и општествено одговорни лица во промоцијата на слободата на изразување, човековите права и интегра-цијата како и двигатели на промена за слободно и одговорно инклузивно оп-штество. Со вклучување на младите во оп-штествените процеси во носењето на одлуки, ќе се креира простор за слободно изразување на мислењата и погледите на младите.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Избрани 29 лица од секоја месна заедница и назначен локален координатор за комуникација од населените места (А1)
  • Р.2. Изработени 10 поединечни водичи за информирање на 200 млади за младински активизам ( А2)
  • Р.3 Едуцирани 50 млади за планирање и реализирање на младински активности преку два кампови во село Голозинци (А2 и А3)
  • Р.4. Изготвен и усвоен ЛАП за млади на Општина Чашка (2020-2022)(А4)
  • Р.5. Основање на самостојна извидничка дружина “Тополка“ од Чашка. Во рамките на извиднички одред “Димитар Влахов“ (А3)
  • Р.6. Спроведено истражување на терен со анкетирани 200 млади од 29 населени места (А2)

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 Март 2020 – 31 Август 2020

БУЏЕТ

184.200 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This