Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Здрави деца за подобра иднина

Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не продолжиле да примаат останатите вакцини, при што проектниот тим е должен да понуди и да најде начини на идентификуваните деца да бидаат вакцинирани. Проектниот тим ќе го постигне оваа преку теренска работа и кординација со локалните институции.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • P.1. – Зголемен број на деца вакцинирани со задолжителните вакцини на територијата на општина Струмица
  • P.2. – Родители советувани за здравјето на децата

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

159.500 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This