Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Здрави деца за подобра иднина

Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не продолжиле да примаат останатите вакцини, при што проектниот тим е должен да понуди и да најде начини на идентификуваните деца да бидаат вакцинирани. Проектниот тим ќе го постигне оваа преку теренска работа и кординација со локалните институции.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • P.1. – Зголемен број на деца вакцинирани со задолжителните вакцини на територијата на општина Струмица
  • P.2. – Родители советувани за здравјето на децата

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

159.500 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This