Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Здрави деца за подобра иднина

Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не продолжиле да примаат останатите вакцини, при што проектниот тим е должен да понуди и да најде начини на идентификуваните деца да бидаат вакцинирани. Проектниот тим ќе го постигне оваа преку теренска работа и кординација со локалните институции.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • P.1. – Зголемен број на деца вакцинирани со задолжителните вакцини на територијата на општина Струмица
  • P.2. – Родители советувани за здравјето на децата

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

159.500 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This