Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

Мар 23, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Здрави деца за подобра иднина

Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не продолжиле да примаат останатите вакцини, при што проектниот тим е должен да понуди и да најде начини на идентификуваните деца да бидаат вакцинирани. Проектниот тим ќе го постигне оваа преку теренска работа и кординација со локалните институции.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • P.1. – Зголемен број на деца вакцинирани со задолжителните вакцини на територијата на општина Струмица
  • P.2. – Родители советувани за здравјето на децата

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

159.500 МКД

Share This