Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Здрави деца за подобра иднина

Спроведуван од: Ромско-Турско здружение ХАЈАТ НВО СТРУМИЦА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е идентификување на децата што не примале ниту една вакцина од кога се родени и децата што примале а не продолжиле да примаат останатите вакцини, при што проектниот тим е должен да понуди и да најде начини на идентификуваните деца да бидаат вакцинирани. Проектниот тим ќе го постигне оваа преку теренска работа и кординација со локалните институции.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • P.1. – Зголемен број на деца вакцинирани со задолжителните вакцини на територијата на општина Струмица
  • P.2. – Родители советувани за здравјето на децата

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 30 јуни 2020

БУЏЕТ

159.500 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This