Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

Мар 23, 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Застапувај, делувај, придонеси за почист град

Спроведуван од: Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зголемување на учеството на граѓаните во донесување одлуки и застапување во локалните политики

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1.Одржан работен состанок помеѓу комуналните инспектори,проектен тим и еко волонтери за зголемување на ангажман на комунални инспектори околу промоција на телефонски број и фејсбук страница
  • Р.2. Спроведена еко кампања пред локални маркети во централно и периферно градско подрачје
  • Р.3. Одржани 4 едукативни каравани во две градинки и две основни училишта
  • Р.4. Одржан Еко настан за презентација на резултати

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1.3.2020 – 31.7.2020

БУЏЕТ

181.000 МКД

Share This