Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Застапувај, делувај, придонеси за почист град

Спроведуван од: Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зголемување на учеството на граѓаните во донесување одлуки и застапување во локалните политики

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1.Одржан работен состанок помеѓу комуналните инспектори,проектен тим и еко волонтери за зголемување на ангажман на комунални инспектори околу промоција на телефонски број и фејсбук страница
  • Р.2. Спроведена еко кампања пред локални маркети во централно и периферно градско подрачје
  • Р.3. Одржани 4 едукативни каравани во две градинки и две основни училишта
  • Р.4. Одржан Еко настан за презентација на резултати

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1.3.2020 – 31.7.2020

БУЏЕТ

181.000 МКД

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This