Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Застапувај, делувај, придонеси за почист град

Спроведуван од: Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ, Гостивар

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Зголемување на учеството на граѓаните во донесување одлуки и застапување во локалните политики

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1.Одржан работен состанок помеѓу комуналните инспектори,проектен тим и еко волонтери за зголемување на ангажман на комунални инспектори околу промоција на телефонски број и фејсбук страница
  • Р.2. Спроведена еко кампања пред локални маркети во централно и периферно градско подрачје
  • Р.3. Одржани 4 едукативни каравани во две градинки и две основни училишта
  • Р.4. Одржан Еко настан за презентација на резултати

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1.3.2020 – 31.7.2020

БУЏЕТ

181.000 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This