Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Вклучи се – во родови локални политики

Спроведуван од: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел:

Да се унапреди родовата еднаквост во општина Свети Николе со цел градење на поправедно општество за жените и мажите.

Специфични цели:

  1. Подобрени капацитети на жените за активно вклучување во донесување на предлози и одлуки од родов аспект во сите институции на локално ниво (здравство, култура, социјала, образование, локална самоуправа).
  2. Определување приоритетни потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени приоритетни потреби на жените од 3 месни заедници преку консултирање на 100 жени;
  • Р. 2. Подигната јавна свест на жените за унапредување на родовата еднаквост во општината;
  • Р.3. Прифатени два родово сензитивни приоритетни предлога од страна на локалната самоуправа;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 31.08.2020

БУЏЕТ

166.200 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This