Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

20 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Вклучи се – во родови локални политики

Спроведуван од: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел:

Да се унапреди родовата еднаквост во општина Свети Николе со цел градење на поправедно општество за жените и мажите.

Специфични цели:

  1. Подобрени капацитети на жените за активно вклучување во донесување на предлози и одлуки од родов аспект во сите институции на локално ниво (здравство, култура, социјала, образование, локална самоуправа).
  2. Определување приоритетни потреби и проблеми на жените од Свети Николе.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени приоритетни потреби на жените од 3 месни заедници преку консултирање на 100 жени;
  • Р. 2. Подигната јавна свест на жените за унапредување на родовата еднаквост во општината;
  • Р.3. Прифатени два родово сензитивни приоритетни предлога од страна на локалната самоуправа;

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

01.03.2020 – 31.08.2020

БУЏЕТ

166.200 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This