Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Општина по мерка на младите

Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Младите од општина Новаци активно учествуваат во развојот на заедницата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени се ставовите на младите во Општина Новаци по однос на младинските потреби
  • Р.2. Зајкнати капацитети на младите и членовите на Младински Совет во Општина Новаци
  • Р.3. Подигната свест на младите во Општина Новаци за потребата од младинскиот активизам во заедницата
  • Р.4. Зајакната свест на Општина Новаци за потребата од ефективна комуникација со младите

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 август 2020

БУЏЕТ

170.983 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This