Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Општина по мерка на младите

Спроведуван од: Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Младите од општина Новаци активно учествуваат во развојот на заедницата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Утврдени се ставовите на младите во Општина Новаци по однос на младинските потреби
  • Р.2. Зајкнати капацитети на младите и членовите на Младински Совет во Општина Новаци
  • Р.3. Подигната свест на младите во Општина Новаци за потребата од младинскиот активизам во заедницата
  • Р.4. Зајакната свест на Општина Новаци за потребата од ефективна комуникација со младите

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 август 2020

БУЏЕТ

170.983 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This