Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла Иднина“ Кочани

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Локална акцинона група за застапување – механизам за вклучување на ромската заедница во процесот на креирање јавни политики

Спроведуван од: Светла Иднинa Кочани

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Иницијатива / Формирање на локално тело за застапување на интересите на ромската заедница и вклучување на заедницата во процесите за креирање на јавни политики во Општина Кочани до почетокот на 2020.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Подигната е свеста за заедничко дејствување на Ромските граѓански организации за застапување на интересите на граѓаните, поради инкорпорирање на истите во локалните програми, одлуки, акти и сл..
  • Р.2. Формирана е неформална и функционална група за застапување на интересите на граѓаните Роми на локално ниво.
  • Р.3. Изградени се капацитетите на најмалку 30 членови на Ромските граѓанските организации и други организации и активисти кои делуваат локално во ромската заедница, вклучително и претставници од локалните институции.
  • Р.4. Изработен, презентиран и доставен сублимиран извештај за приоритетите, прблемите и потребите на Ромската заедница во Кочани, со конкретни препораки и заклучоци.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 јули 2020

БУЏЕТ

183.000 МКД

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This