Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла Иднина“ Кочани

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Локална акцинона група за застапување – механизам за вклучување на ромската заедница во процесот на креирање јавни политики

Спроведуван од: Светла Иднинa Кочани

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Иницијатива / Формирање на локално тело за застапување на интересите на ромската заедница и вклучување на заедницата во процесите за креирање на јавни политики во Општина Кочани до почетокот на 2020.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Подигната е свеста за заедничко дејствување на Ромските граѓански организации за застапување на интересите на граѓаните, поради инкорпорирање на истите во локалните програми, одлуки, акти и сл..
  • Р.2. Формирана е неформална и функционална група за застапување на интересите на граѓаните Роми на локално ниво.
  • Р.3. Изградени се капацитетите на најмалку 30 членови на Ромските граѓанските организации и други организации и активисти кои делуваат локално во ромската заедница, вклучително и претставници од локалните институции.
  • Р.4. Изработен, презентиран и доставен сублимиран извештај за приоритетите, прблемите и потребите на Ромската заедница во Кочани, со конкретни препораки и заклучоци.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 јули 2020

БУЏЕТ

183.000 МКД

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This