Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла Иднина“ Кочани

23 Мар 2020

m

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Локална акцинона група за застапување – механизам за вклучување на ромската заедница во процесот на креирање јавни политики

Спроведуван од: Светла Иднинa Кочани

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Иницијатива / Формирање на локално тело за застапување на интересите на ромската заедница и вклучување на заедницата во процесите за креирање на јавни политики во Општина Кочани до почетокот на 2020.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Р.1. Подигната е свеста за заедничко дејствување на Ромските граѓански организации за застапување на интересите на граѓаните, поради инкорпорирање на истите во локалните програми, одлуки, акти и сл..
  • Р.2. Формирана е неформална и функционална група за застапување на интересите на граѓаните Роми на локално ниво.
  • Р.3. Изградени се капацитетите на најмалку 30 членови на Ромските граѓанските организации и други организации и активисти кои делуваат локално во ромската заедница, вклучително и претставници од локалните институции.
  • Р.4. Изработен, презентиран и доставен сублимиран извештај за приоритетите, прблемите и потребите на Ромската заедница во Кочани, со конкретни препораки и заклучоци.

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

1 март – 31 јули 2020

БУЏЕТ

183.000 МКД

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This