Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип

Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Партнерство за добро управување Спроведуван од: Здружение на граѓани Легал Тинк – Штип во партнерство со менторската организација Фондација за развој на локална заедница – Штип ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ Овозможување на ефективен развој на организацијата преку...
Здружение на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт

Здружение на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ Преку партнерство за создавање стратешки документи до одржливост и стабилност на локалните организации Спроведувач: Здружение на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт, Скопје во партнерство со менторската организација: Центар за управување со промени ЦЕЛ...